Általános Adatvédelmi Rendelet

Adatkezelési tájékoztató ill. nyilatkozat kiválasztási eljárásban résztvevő személyek számára
Tisztelt Pályázónk!

A Rábalux Zrt / 9027 Győr, Körtefa utca 5. továbbiakban: Társaság / lehetőséget biztosít arra, hogy a szabad pozíciókra vonatkozó ismertető alapján a leendő munkavállaló személyes úton is beadhassa jelentkezését a társaság személyügyi osztályára. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával. A tárolt önéletrajzokat a Társaság érkeztetési dátummal látja el és anonimizált módon bizalmas adatként kezeli.

A kiválasztási eljárás során megvalósuló adatkezelés:

A kiválasztási eljárás során megvalósuló adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlataira vonatkozó információk nyújtása, a munkavállalói létszám optimalizálása.

A kezelt adatok kategóriái: Név, lakcím, telefonszám, email cím, ill. önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok. A Társaság az önéletrajz kezelése során különleges adatot, ill. bűnügyi személyes adatot nem tárol, amennyiben az önéletrajz ezen adatokat is tartalmazza, az adatot a Társaság haladéktalanul törli.

Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a jelentkező önkéntes hozzájárulása az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával

A karrier oldalon történő adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Adatok átadása adatfeldolgozónak: Nem történik

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, valamint a személyügyi osztály munkatársai

Jogorvoslati lehetőségek:

Ön, mint az adatkezeléssel érintett személy az adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, valamint adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

  • Postai úton a 9027 Győr, Körtefa utca 5. címen
  • E-mail útján a hr##kukac##rabalux.com e-mail címen
  • Telefonon a +36 30 611 0698 telefonszámon

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a kérelem nyomán végrehajtott intézkedésekről.

Ön jogainak megsértése esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

  • Győri Törvényszék: 9021 Győr, Szent István u 6.
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C E-mail: ugyfelszolgalat##kukac##naih.hu